Administracja serwerami i sieciami

Każda praca zespołowa wymaga komunikacji. Dziś nikt nie wyobraża sobie komunikacji bez sieci komputerowej, zarówno tej lokalnej jak i globalnej (Internet).

Dobrze zarządzana sieć to sprawna i szybka komunikacja, co jest szczególnie ważne w dobie konwergencji usług wykorzystujących obraz statyczny i ruchomy, głos, tekst.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oferujemy następujące usługi administracyjne:

  • projektowanie sieci informatycznych
  • konfiguracja i zarządzanie serwerami plików i wydruku
  • konfiguracja i zarządzanie urządzeniami dostępowymi, ścianami ogniowymi, routerami
  • konfiguracja i zarządzanie serwerami WWW
  • konfiguracja stacji roboczych opartych o systemy MS Windows i Linux
  • diagnozowanie i dokumentowanie prób naruszeń bezpieczeństwa systemów informatycznych

Usługi konfiguracji i zarządzania poszczególnymi urządzeniami są wykonywane zarówno zdalnie jak i w siedzibie klienta.