Doradztwo

Wszelkie procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach wymagają przetwarzania danych a tych jest coraz więcej. Aby skrócić czas potrzebny na dążenie do postawionych celów niezbędne staje się zaangażowanie do pracy odpowiednich narzędzi - komputerów.

Jak wszystkie maszyny, także i system informatyczny potrzebuje od czasu do czasu fachowca.

Działając przed dłuższy czas w branży informatycznej zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, którym chcemy podzielić się z naszymi klientami.

Doradzimy:

  • przy wyborze dostawców sprzętu, oprogramowania, usług hostingowych lub telekomunikacyjnych
  • przy wdrożeniu systemu bezpieczeństwa informacji
  • przy tworzeniu specyfikacji wymagań do zamówień, konkursów i przetargów na rozwiązania informatyczne
  • przy projektowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej
  • przy organizacji własnego działu IT