Tworzenie oprogramowania

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na aplikacje działające w oparciu o przeglądarkę WWW oferujemy naszym klientom tworzone według indywidualnych zapotrzebowań oprogramowanie w opisanych poniżej architekturach.

Oprogramowanie działające po stronie serwera z interfejsem zrealizowanym w przeglądarce WWW

Oprogramowanie takie korzysta w 100% z zasobów obliczeniowych serwera, z którym klient łączy się poprzez przeglądarkę internetową i sieć lokalną lub Internet. Interfejs użytkownika wyświetlany jest po stronie komputera osoby korzystającej z aplikacji a wszelkie obliczenia będące wynikiem konretnych zapytań użytkownika wykonywane są przez serwer WWW najcześciej połączony z bazą danych. Także formatowanie danych do prezentacji jest wykonywane przez ten serwer.

Zaletą tego rozwiązania są małe wymagania sprzętowe i programowe dla użytkowników systemów oraz niski koszt wykonania oprogramowania

Oprogramowanie takie tworzymy w jednej z technologii: PHP, Perl w połączeniu z serwerami baz danych MySQL i PostgreSQL

Oprogramowanie działające po stronie klienta i serwera z interfejsem zrealizowanym w przeglądarce WWW

Oprogramowanie takie korzysta z zasobów obliczeniowych serwera jak i komputera użytkownika, z którym klient łączy się poprzez przeglądarkę internetową i sieć lokalną lub Internet. Zarówno tworzenie interfejsu graficznego, formatowanie danych do prezentacji jak i część obliczeń realizuje komputer użytkownika końcowego. Serwer najczęściej połaczony z bazą danych udostępnia pewien okrojony zestaw funkcji dla aplikacji.

Zaletą tego rozwiązania jest znaczna skalowalność systemu i szybkie udostępnianie danych

Oprogramowanie takie tworzymy w jednej z technologii: PHP, Perl, C/C++ w połączeniu z bazami MySQL i PostgreSQL po stronie serwera i Java po stronie klienta.